Praktijk voor Psychosociale Therapie
Florien Linck | Bussum
Vastgelopen? Kom met de hobbels, beren, en andere blokkades op je levenspad, dan kijken wij daar samen naar. Ook je spoken, pijnpunten en knopen in je buik zijn welkom in mijn praktijk.
florien-linck-therapie-bussum
florien-linck-therapie-bussum

Zelfreflectie - Persoonlijke Groei en Ontwikkeling - Levenswijsheid

Ik begeleid cliënten bij het ontwarren van wat er nu echt speelt. In gesprek en met oefeningen ondersteun ik je proces om van binnenuit in beweging te komen. Voelen, ervaren waar je grenzen liggen, waar je open voor gaat en wat je tegenstaat.
Therapie bij mij brengt je meer richting, rust, zin, vreugde, vertrouwen en meer creativiteit. Eigen inzicht en wijsheid krijgt aandacht en ruimte.
Wat je met je hoofd weet en kunt beredeneren is één, een heel ander perspectief kan zich vanuit aandacht voor wat zich onder de oppervlakte roert ontvouwen. Ik kan je helpen om wat vastzit in beweging te krijgen.
voor-wie

Voor Wie

Op allerlei manieren kunnen wij ervaren vast te zitten en ons weinig bezield voelen. Je voelt dat het anders kan, maar komt er zelf niet uit. Je zoekt een begeleider die jou kan helpen jezelf te helpen.

 • Je bent zoekende in je leven en je wilt daar uitgebreider aandacht aan besteden dan dat er in de dagelijkse routine van komt.
 • Je ervaart dat je niet in je kracht staat of voelt je uit balans en je wilt daar verandering in brengen.
 • Je ervaart lichamelijke pijn en hebt het idee dat het niet alleen om fysiek lijden gaat.
 • Een bepaalde emotie heeft je leven in de greep. Je ervaart stress, angst, eenzaamheid, verdriet, onzekerheid, somberheid of boosheid.
 • Je hebt last van een winterdip, een gevoel van leegte, het gevoel kopje onder te gaan, van een energielek, of het gevoel met je rug tegen de muur te staan.
 • Je vraagt je af: Wat doet deze levensfase nu echt met mij? Waar sta ik nu eigenlijk en wat werkt belemmerend? Hoe werkt wat ik meegemaakt heb door in mijn leven?
 • Je hebt affiniteit met, of staat open voor, een integrale mensbenadering.

Ik werk vanuit een integrale mensbenadering in mijn begeleiding. Ton Kuijper, één van mijn opleiders, verwoordt dat als volgt:

“De mens is niet alleen een fysiek wezen, maar draagt ook een mentaal, vitaal en spiritueel bewustzijn in zich. Dit is de binnenwereld. Als we te werk gaan vanuit de integrale mensbenadering, zoeken we in deze binnenwereld naar oplossingen voor problemen. Het doel is dat de mens in zijn eigen kracht kan staan en zichzelf kan helpen. Wij geloven dat elk mens iets in zich heeft waarmee hij in staat is om dingen aan te pakken. Wat dat is, zoek je samen met hem of haar uit tijdens therapiesessies.”

Al wat ik aan kennis en ervaring in mij draag - als mens met eigen levenservaring, als antropoloog, als interviewer van levensverhalen en uiteraard als geschoold psychosociaal therapeut - zet ik, afhankelijk van onze ontmoeting als cliënt en begeleider, in. Door mijn integrale mensbenadering kan de begeleiding verschillende kanten opgaan, altijd in afstemming met wat voor jou goed voelt en nu aan de orde is.

Wat je ook inbrengt, in een kennismakingsgesprek kunnen we ontdekken of ik wat voor je kan betekenen.

psychosociale-therapie

Therapie

De psychosociaal therapeut begeleidt cliënten onderweg naar herstel, of groei, op het gebied van geestelijk en emotioneel welzijn. De begeleiding kan uitgaan van kwesties betreffende loopbaan, relaties, zingeving, energiemanagement (vermoeidheid) of emotionele huishouding (een bepaalde emotie neemt je leven in beslag). Ook vormen situaties die de cliënt als ongewenst, pijnlijk, ongemakkelijk of frustrerend ervaart een ingang tot therapie om te ontwarren en verhelderen wat er gaande is.

Coaching

Een probleem staat meestal niet op zichzelf. Zo beperkt een loopbaanprobleem of -vraagstuk zich doorgaans niet tot het werk. Je verhouden tot wat er is, tot wat er allemaal mee te maken heeft, kan dus ook betekenen dat er tijd nodig is voor een verlieservaring, of aandacht voor je relatie(s), of dat het openbaren van de eigen of veranderende levensvisie ruimte nodig heeft, of nog heel anders. Ik beschouw dat als de context waarin de hulpvraag bedding heeft.

Ik kijk op een dynamische manier naar een coachingsvraag, en ben getraind om ook bewustzijnsgebieden met de cliënt te verkennen die niet in diens comfortzone liggen, maar wel van nature aanwezig zijn. Een vraagstuk waar je met alle ronddraaiende gedachten niet uitkomt bijvoorbeeld, kan door aandacht voor hoe het emotioneel of energetisch voelt in een nieuw licht komen te staan.

Soms kan een coachingstraject dan ineens snel klaar zijn. Meestal komen mensen zo’n 10 keer bij mij. Maar het kan ook zomaar zijn dat 4 sessies voldoende beweging hebben gebracht om zelf verder te kunnen. Of dat een traject 2 jaar duurt ( met gaandeweg langere intervallen). Wij bekijken (en bespreken) keer op keer of en hoe we verder gaan.

werkwijze-psycholoog-of-therapeut-bussum

Werkwijze

In mijn praktijk begeleid ik mensen om door inzicht en bewustwording vanuit de ervaren stagnatie (“het probleem”) weer innerlijk in beweging te komen. Naast gespreksvoering zet ik daartoe ook lichaamsgerichte oefeningen in. Om levensenergie die in ons innerlijk beweegt te laten stromen maak ik gebruik van verschillende oefeningen, waaronder het werken met visualisaties en metaforen. Het is voor veel mensen een verrijkende ervaring om dat wat wij onbewust zijn, of moeilijk kunnen benoemen, in beelden te laten spreken en bewust te worden. Dat kunnen ook dromen zijn.

Onze gewoontes, reacties, gedragingen, gedachten en gevoelens hebben onze persoonlijkheid gevormd. Waarin ook de aanpassing die wij als kind zijn gaan doen om ons van liefde en aandacht te verzekeren, ook wel overlevingsstrategie genoemd, terug te vinden is. Wij zijn echter meer dan onze persoonlijkheid. Door innerlijk in beweging te komen kunnen wij meer bezieling ervaren. De ontmoeting met wie de cliënt wezenlijk is krijgt door de sessies heen doorgaans steeds meer ruimte. Daardoor kan de cliënt zich openen om mee te gaan bewegen met levensmogelijkheden (“creëren”) in plaats van zich vast te houden aan het sturen van het leven (“moeten”, “hard werken”). Wat tot meer rust, meer eigenwaarde, meer inspiratie en meer levenslust kan leiden.

visie-psycholoog-of-therapeut-bussum

Visie

Ik vind het fascinerend wat er aan innerlijke wijsheid in ieder mens besloten blijkt te liggen als de ruimte en aandacht daarvoor gezocht en geboden worden. Het is mijn missie om mensen te helpen innerlijk in beweging te komen en zich bewust te worden dat zij de antwoorden op hun levensvragen ín zich dragen.

Dingen gaan niet altijd zoals verwacht of gehoopt en we lopen op momenten vast in ingewikkeldheden die dat brengt. Door daar aan te gaan staan, of bij te zijn, is groei mogelijk. En groei voelt fijn, zo als het leven bedoeld is.

Sessies bij mij brengen bewustwording en ruimte voor wat er nu nodig is. Van binnenuit. Waardoor een veranderingsproces op gang kan komen. Ik werk graag met focusing, voice dialogue en visualisaties, gericht op inzicht en voortgang. Tegenstellingen en de spanning daartussen zijn onderdeel van het leven. Deze methoden maken het mogelijk om op een veilige manier daarmee in contact te komen en natuurlijke processen die groei en ontwikkeling beogen werkzaam voor je te laten zijn. Levensenergie gaat weer stromen en jij bent degene die daar beweging in brengt. Ik begeleid je graag daarbij.

over-florien

Over Florien

Al jong had ik een groot verlangen om de wereld te verkennen, mensen te ontmoeten die anders leefden dan hoe ik het van huis uit kende. Als kind gebeurde dat in mijn dagdromen, en in de fantasiespellen met mijn vriendinnetje. Als adolescent begon het eindelijk ook in het echt: op reis gaan. Daar hoorde ook altijd het thuiskomen met nieuwe ervaringen bij. Het integreren van alle indrukken, oud en nieuw, was een onvermijdelijke voortzetting van de reis.

Mijn drijfveer was aanvankelijk het verkennen van andere culturen en samenlevingen. De studie Culturele Antropologie sloot daar goed op aan. Gaandeweg kwam ik echter vooral mijzelf tegen in alle aandacht voor de “ander”. Wie ben ík nou eigenlijk zelf? Wat kan ik, wat raakt mij en wat wil ik? Lichaamsgeoriënteerde psychotherapie en bio-energetica hielpen mij een tijdlang om door een opgebouwde schil van overlevingsstrategieën heen, meer vanuit mijn eigen wezen naar mijzelf, anderen en de wereld te kijken.

Zo rond mijn dertigste ontdekte ik dat ik vooral geboeid was door de individuele levensverhalen van mensen en heb ik jarenlang mensen geïnterviewd over hun leven. Ik maakte daar een mooi portret in gesproken woord van. Ook nadat ik moeder van een zoon en een dochter werd klopte dat werk helemaal bij mij.

Al deed ik het er niet om, voor hun Sprekend Portret geïnterviewd worden bleek voor mensen vaak een ervaring met een therapeutische waarde te zijn. Die kant van de ontmoeting, wat het voor mensen doét om over hun leven te praten en om ervaringen te delen, wakkerde rond mijn vijftigste het verlangen aan naar verdieping op als psychosociaal therapeut te kunnen gaan werken.

Ik vond een opleiding die het integreren van verschillende benaderingen, verschillende technieken en verschillende invalshoeken stimuleert, naar eigen inzicht en kunnen. Naast methodes die gericht zijn op verandering van patronen van communicatie, gedrag en gedachten waar mensen in vast kunnen lopen, behoorden ook diepte-psychologie en transpersoonlijke (spirituele) bewustzijnsniveaus tot de studie. Door de integrale aanpak, vond ik aansluiting op mijn uitgangspunt in het psychosociale werkveld: de mens in mijn praktijk staat centraal en niet een bepaalde methode of techniek.

De persoonlijke groei en ontwikkeling die ik als student doormaakte bracht mij behalve een diploma ook een innerlijke reis die mij de nodige ervaring bood om dit werk met bezieling aan te gaan. Waar gaat het nu echt om in het leven, en wat hebben wij (onbewust) aan gedragingen en gedachten en overtuigingen ontwikkeld die nu als belasting of belemmering ervaren worden? In mijn praktijk voor psychosociale therapie is er veel ruimte voor de innerlijke wereld van cliënten. Daar blijken problemen in de kern vaak ook te maken te hebben met een diep gevoeld verlangen naar heelwording als mens.

Opleidingen die mij inspireerden:

 • 2021-2023 Specialisatie Focusing in Therapie voor Psychologen (Focuscentrum Aaffien de Vries)
 • 2020-2021 Voice Dialogue & Transformatie Psychologie Opleiding (Instituut voor Transformatie Psychologie - Robert Stamboliev)
 • 2020 PSBK (Psychosociale Opleidingen Con Amore)
 • 2016-2019 Academie Integrale Menswetenschappen (Stichting Psychosociale Opleidingen - SPSO)
 • 1987-1994 Culturele Antropologie (Universiteit van Amsterdam)

Workshops:

 • 2020 Jungiaanse Coachingsmethode De Reis van de Held: “Het mannelijke en het vrouwelijke in de mens”
 • 2019 Body and Mind Institute: “De kracht van emotioneel bewustzijn”
 • 2019 Phoenix Opleidingen: “Omgaan met angst, woede en weerstand”
tarieven-psycholoog-of-therapeut-bussum

Tarieven

 • €50,00 Kennismakingsgesprek van 1 uur
 • €90,00 Sessie van 1 tot 1½ uur

Mijn tarieven zijn vrijgesteld van btw.

Van elke sessie maak ik een verslag. Sessieverslagen sla ik op in een computerbestand dat alleen voor mij toegankelijk is en door mij uitsluitend gebruikt wordt ter voorbereiding van vervolgsessies.

vergoeding-zorgverzekeraars

Vergoeding Zorgverzekeraars

Cliënten kunnen zich bij mij aanmelden voor psychosociale therapie zonder schriftelijke verwijzing van de huisarts of medisch specialist. Mijn sessies vallen niet onder de basisverzekering en gaan dan ook niet ten koste van het eigen risico bij de zorgverzekeraar.

Mijn sessies worden door de meeste zorgverzekeraars gedeeltelijk vergoed, mits je aanvullend verzekerd bent.

Kijk op de website vergoeding-zorgverzekeraar of jouw verzekeraar erbij staat.

kwaliteitswaarborg

Kwaliteitswaarborg

Mijn lidmaatschap als registerlid bij de beroepsvereniging Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden (LVPW) garandeert mijn kwaliteit als psychosociaal therapeut. Ik ben aangesloten bij de koepelorganisatie Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) en bij de Geschillencommissie Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG). Als Registertherapeut val ik onder het Tuchtrecht van Tuchtcollege Complementaire Zorg (TCZ).

florien-linck-therapeut-bussum

Contact

Florien Linck

E-mail: florien.linck@begeleiding.nu

Telefoon: 06 33241168

Praktijk: Lindelaan 59, 1405 AH Bussum


Contactformulier

florien-linck-praktijk-bussum

Praktijk

Lindelaan 59
1405 AH Bussum

De praktijk ligt op loopafstand van NS station Naarden-Bussum en vlakbij afslag 7 van de A1 (parkeren voor de deur).Florien Linck is aangesloten bij:

LVPW RBCZ