Praktijk voor Psychosociale Therapie
Florien Linck | Bussum
voor-wie-2

Voor Wie

Vastgelopen? Kom met de hobbels, beren, en andere blokkades op je levenspad, dan kijken wij daar samen naar. Ook je spoken, pijnpunten en knopen in je buik zijn welkom in mijn praktijk.

Symptomen

Vermoeidheid, kort lontje, zenuwachtig of nerveus, een burn-out of je zit er tegenaan, angstig, verlies en verdriet, dingen van eerder uit je leven spelen op in je huidige relaties, perfectionisme, loopbaan-issues, onvervuld verlangen, boosheid, onzekerheid en twijfel, schaamte, je zit niet lekker in je vel, beperkende gedachten, eenzaamheid, somberte, verwerking van een aangrijpende gebeurtenis, stress.

Al deze ervaringen of gevoelens, kunnen je leven behoorlijk verwarrend, onbevredigend of uitzichtloos maken.

Soelaas

Ben je vastgelopen in jezelf of in je leven? Brengt de zoektocht op internet, in literatuur of in pogingen van naasten die je willen helpen geen soelaas? Komt er van binnenuit geen beweging op gang?

Of merk je simpelweg dat je verlangt naar stevig gefundeerde geestelijke hulp van iemand die daar goed in is?

Snel een afspraak

Misschien is een afspraak voor een kennismakingsgesprek in mijn praktijk voor psychosociale therapie een goed idee.

Naar contactformulier

florien-linck-praktijk-bussum

Therapie & Coaching

In gesprek en met lichaamsgerichte oefeningen kan ik je helpen om verder te komen. Sessies bij mij brengen je meer richting, rust, zin, vreugde, vertrouwen, eigenwaarde en meer creativiteit of inspiratie.

Ben je benieuwd en wil je graag ervaren of therapie bij mij jou past? Meld je dan aan voor een kennismakingsgesprek.

Naar contactformulier

Goed Gesprek

Je kunt snel terecht voor een afspraak in mijn praktijk voor psychosociale therapie.

Een kennismakingsgesprek zet ik in als een sessie waarin we gedurende een uur ervaren of het klikt tussen ons, of jouw problematiek bij mij aan het goede adres is, en waarin je wellicht al een stapje de therapie in zet.

Want: meestal wil er iets gehoord en serieus genomen worden en daar beginnen we meteen mee.

Bewustwording

Zoek je een begeleider bij jouw persoonlijke groei en ontwikkeling? Je zal in mij een betrokken facilitator vinden van jouw proces.

Mijn begeleiding is erop gericht je te helpen om in contact te komen met je eigen beleving en die te verdiepen. Om te gaan ervaren dat doorvoelen van wat jij opmerkt, verandering brengt. Bij pijnlijke ervaringen was de draagkracht daartoe er eerder (lang geleden of recent) mogelijk niet. Nu onder ogen zien wat jou is overkomen, hoe dat jou aangegrepen of geraakt heeft - als geheel met alles wat er zo mee te maken heeft - schept de mogelijkheid om weggestopte, onderdrukte of verstoten gevoelens en ervaringen in je leven te integreren. Daardoor ontstaat er meer ruimte voor levensvreugde, zingeving en voortgang.

werkwijze-psycholoog-of-therapeut-bussum

Werkwijze

Een probleem staat meestal niet op zichzelf. Zo beperkt een loopbaanprobleem zich doorgaans niet tot het werk.

Je verhouden tot wat er speelt, tot wat er allemaal mee te maken heeft, kan dus ook betekenen dat er tijd nodig is voor een verlieservaring, of aandacht voor je relatie(s), of dat het openbaren van de eigen of veranderende levensvisie ruimte nodig heeft, of nog heel anders. Ik beschouw dat als de context waarin de hulpvraag of een coachingsvraag bedding heeft.

Ik ben getraind om ook bewustzijnsgebieden met je te verkennen die niet in je comfortzone liggen, maar wel van nature aanwezig zijn. Een vraagstuk waar je met alle ronddraaiende gedachten niet uitkomt bijvoorbeeld, kan door aandacht voor hoe het emotioneel of energetisch voelt in een nieuw licht komen te staan.

Psychosociale therapie

Psychische klachten zijn bijvoorbeeld ervaringen van angst of overspoeling door pijn of verdriet. Of bijvoorbeeld de beleving van je niet gehoord, niet gezien, niet gewaardeerd, of niet gesteund voelen. Of de beleving dat je gedachten geen oplossing bieden terwijl je hoofd overuren draait, dat je vastloopt, blokkeert.

Sociale problemen ervaar je met betrekking tot je leefomgeving. Bijvoorbeeld doordat jouw reactie op het gedrag van mensen om je heen, of op situaties of omstandigheden, je relaties verstoort of op scherp zet. Of dat je ervaart dat dat wat voor jou van belang is, door je omgeving onmogelijk gemaakt wordt, of niet opgemerkt wordt, en het niet lukt om daar verandering in te brengen.

Als mensen psychische klachten hebben, zijn er ook vaak problemen op sociaal gebied en vice versa. Het is dan ook niet gek dat mensen hun problemen vaak ervaren als complex of verwarrend. Psychosociale therapie helpt te verhelderen en te ontwarren wat er gaande is, door het psychische en het sociale in samenhang bewust te worden.

Psychosociale problematiek uit zich op den duur vaak via het lichaam met bijvoorbeeld hartkloppingen, of een benauwd gevoel in de keel, buikpijn, pijnlijke nek en schouders, extreme vermoeidheid. Ook als er geen lichamelijke klachten zijn, kunnen we in ons lijf vaak ervaren wat ons hoofd alleen niet helder krijgt. Ik ben opgeleid om je daarbij te helpen.

Naar contactformulier

florien-linck-psycholoog-bussum

Over Florien

Een therapiesessie is voor mij een ontmoeting van mens tot mens, waarbij de cliënt inbrengt wat er speelt en ik als begeleider het hoe van de therapeutische benadering.

In mijn praktijk staat niet een bepaalde methode of techniek centraal. In afstemming op de cliënt maak ik op een eigen geïntegreerde manier gebruik van wat ik in mijn opleidingen Focusing in therapie, voice dialogue en transformatie psychologie, Jungiaanse coachingsmethoden en psychosociale therapie heb geleerd. Daarnaast volg ik steeds bijscholing en bestudeer ik vakliteratuur.

Mijn ervaringen als cultureel antropoloog en mijn eerdere werk als interviewer om mensen over hun leven te laten vertellen en daar een portret in gesproken woord van te maken (1990-2010) liggen aan de basis van mijn loopbaan als therapeut. Al deed ik het er toen niet om, de gesprekken die ik met mensen had, bleken voor hen vaak een ervaring met een therapeutische waarde te zijn. Die kant van de ontmoeting, wat het mensen doét om over hun leven te praten en om ervaringen te delen, wakkerde steeds meer mijn verlangen aan naar verdieping om cliënten als psycholoog te kunnen begeleiden op hun levenspad.

Ik woon samen met mijn man in Bussum. Onze zoon is uit huis, onze dochter bijna. Voordat ik moeder werd was ik graag op reis in de wereld. Mijn moederschap heeft mij dichter bij huis gebracht. Ouder zijn van opgroeiende kinderen heb ik als een uitdagende en boeiende levensfase ervaren, waar ik veel van heb geleerd. Ik maak daar in mijn werk dankbaar gebruik van als dat zo uitkomt.

Mensen omschrijven mij als een enthousiast mens. Zo ervaar ik dat zelf ook. Mijn serieuze en melancholische kanten helpen mij rust in het leven te vinden die ik nodig heb om plezier in alles wat ik doe te behouden.

tarieven-psycholoog-of-therapeut-bussum

Praktische Info

Tarieven

● €55,00 Kennismakingsgesprek van 1 uur
● €110,00 Sessie van 1 tot 1½ uur

Mijn tarieven zijn vrijgesteld van btw.

Vergoeding Zorgverzekeraars

Cliënten kunnen zich bij mij aanmelden voor psychosociale therapie zonder schriftelijke verwijzing van de huisarts of medisch specialist. Mijn sessies vallen niet onder de basisverzekering en gaan dan ook niet ten koste van het eigen risico bij de zorgverzekeraar.

Bij een aanvullende verzekering worden sessies mogelijk gedeeltelijk vergoed. Kijk op de website vergoeding-zorgverzekeraar of jouw verzekeraar erbij staat.

Kwaliteitswaarborg

Mijn lidmaatschap als registerlid bij de beroepsvereniging Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden (LVPW) garandeert mijn kwaliteit als psychosociaal therapeut. Ik ben aangesloten bij de koepelorganisatie Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) en bij de Geschillencommissie Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG). Als Registertherapeut val ik onder het Tuchtrecht van Tuchtcollege Complementaire Zorg (TCZ).

florien-linck-therapeut-bussum

Contact

Florien Linck

E-mail: florien.linck@begeleiding.nu

Telefoon: 06 33241168

Praktijk: Lindelaan 59, 1405 AH Bussum

Contactformulier
Via het onderstaande formulier kun je mij een bericht sturen. Ik ontvang het bericht per e-mail en ik zal hierop zo snel mogelijk reageren.
praktijk-lindelaan-59-bussum

Praktijk

Lindelaan 59
1405 AH Bussum

De praktijk ligt op loopafstand van NS station Naarden-Bussum en vlakbij afslag 7 van de A1 (parkeren voor de deur).Florien Linck is aangesloten bij:

LVPW RBCZ